Home / BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG / BỆNH ĐỐM LÁ

BỆNH ĐỐM LÁ NHỎ – SOUTHERN LEAF BLIGHT (LEAF SPOT)

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Helminthosporium maydis Nishikado & Miyake, giai đoạn hoàn toàn là Cochliobolus heterostrophus Drechsler. Loài nầy tỏ ra thích ứng với điều kiện nóng ẩm cao hơn loài H. turcicum. Triệu chứng: Trên lá, đốm bệnh có nhiều dạng và màu sắc khác nhau: có đốm hình chữ nhật, […]