Home / Cây Ăn Quả / Cây Thanh Long

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN CÂY THANH LONG

Bệnh đốm trắng hại thanh long là bệnh mới xuất hiện thời gian gần đây và gây hại trên diện rộng trên các vùng trồng thanh long tập trung ở Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… Bệnh gây hại trong mùa mưa và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và […]