Home / Cây Ăn Quả / Cây Dừa

SÂU BỆNH HẠI DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

SÂU BỆNH HẠI DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ Sự phá hại của sâu, bệnh và động vật là một trong những yếu tố chính làm giảm năng suất dừa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng như ở các nước trồng dừa trên thế giới. Người ta tìm thấy có trên 150 loài sâu […]