Home / NHÓM TRIAZOLE

HOẠT CHẤT PROPICONAZOLE LÀ GÌ?

Tên chung: Propiconazole Tên hóa học: 1- {(2 – (2,4 – dichlorophenyl) – 4 – propyl – 1,3 – dioxolan – 2 – yl) methyl} – 1H – 1,2,4 – triazole Nhóm hóa học: Triazole Tính chất: Thuốc kỹ thuật ở dạng lỏng, màu vàng, điểm sôi 95oC, áp suất hơi 3×10-6mmHg (20oC). Tan ít trong nước (11mg/l), […]

HOẠT CHẤT DIFENOCONAZOLE LÀ GÌ?

Tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh). Tên hóa học: 1 – [[2- [2-chloro-4- (4-chlorophenoxy) phenyl] -4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl] metyl] -1,2,4-triazole  Công thức hóa học: Nhóm hóa học: Triazole Tính chất:  Thuốc kỹ thuật dạng tinh thể trắng, tan trong […]