Home / Cây Rau Màu / Cây Bầu

KINH NGHIỆM TRỒNG BẦU CỦA MỘT LÃO NÔNG

Hàng năm, cứ vào mùa nước nổi, nhiều bà con nông dân ở vùng lũ thường chọn các bờ đê hoặc các gò đất cao ráo trồng khổ qua, bầu, bí để tăng thêm thu nhập, điển hình như ông Lưu Văn Tích, 78 tuổi, ở ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, […]