Home / Dự báo nông nghiệp

MÁY PHUN KHÓI VIKO – VINO DIỆT CÔN TRÙNG TRIỆT ĐỂ

Máy phun khói Vino – Viko Diệt sâu bệnh cho cây trồng Máy phun khói – sản phẩm thay thế hoàn hảo cho bình xịt truyền thống, tiết kiệm 1/3 lượng thuốc, 50% lượng nhân công và giảm 10 lần thời gian xịt.