Home / Cây Rau Màu / Cây Ớt / BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ NẤM – TUYẾN TRÙNG HẠI ỚT

BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ NẤM – TUYẾN TRÙNG HẠI ỚT

Một số thuốc được khuyến cáo sử dụng để diệt côn trùng chích hút như:  Brightin 1.8ec (hoạt chất Abamectin), Alfatin 1.8ec (hoạt chất Abamectin), Binhtox 1.8ec (hoạt chất Abamectin), Vinoroots (hoạt chất chitosan),…

Leave a Reply