Home / Posts tagged “CÔNG THỨC THUỐC GIÚP HOA LAN TO”

CÔNG THỨC THUỐC GIÚP HOA LAN TO, LÂU TÀN, CÁNH HOA DÀI

Tạo đường, tạo sắc tố giúp hoa phong lan to, lâu tàn, cánh hoa dài. Growmore 6-30-30 2g Pha 1 lít nước Root Plex 1cc Vitamin B1 1cc Ghi chú: sử dụng 6-30-30 : Phân Lân giúp kích thích cây ra rễ (sau đó cây đâm chồi) trong giai đoạn cây ra hoa Tư vấn kĩ […]