Home / Posts tagged “HOẠT CHẤT ISOPROTHIOLANE LÀ GÌ?”

HOẠT CHẤT ISOPROTHIOLANE LÀ GÌ?

Tên hoạt chất : Isoprothiolane Loại thuốc : Thuốc trừ bệnh Nhóm thuốc : Lân hữu cơ (TB) Tác động của thuốc : Thuốc nội hấp, có tác dụng bảo vệ và diệt trừ; xâm nhập nhanh, vận chuyển hướng ngọn và gốc. Đặc điểm chung : Kìm hãm sự xâm nhập và tăng trưởng […]